• 1 -
RECYCLING

ZAGRON is door stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) erkent als officiële verwerkingslocatie. Op onze locatie hebben we de mogelijkheid verschillende stromen in te zamelen en te verwerken tot grondstoffen.
  • Inname van schoon puin
  • Inname van groenafval
  • Inname van grond onder BRL9335-1 certificaat, ZAGRON is een erkend bodemintermediair. ZAGRON mag grond zonder keuringen innemen, samenstellen en keuren.
Recycling van afvalstromen bespaard op schaarse grondstoffen door puin, houtafval en bouw- en sloopafval te recyclen tot waardevolle secundaire bouw- en brandstoffen.

Op onze locatie hebben we de beschikking over een vloeistof dichte vloer voor grond met onbekende kwaliteit en een geijkte 70 tons digitale weegbrug.