BOMENGRANULAAT BREUKSTEEN 
 
Terramixx bomengranulaat breuksteen creëert voor bomen in zwaar belaste gebieden goede groeimogelijkheden zonder dat er concessies gedaan worden wat betreft draagkracht, stabiliteit en kwaliteit. De bestanddelen van het boomgranulaat zijn gekeurd en voldoen aan achtergrondwaarden.

Door toepassing van een gerecyclede steenfractie uit Nederland hoeven geen nieuwe bergen afgegraven te worden. Ook wordt zo veel natuur en CO2 bespaard! Deze gerecyclede steenfractie wordt speciaal gereinigd zodat een schoon nieuw product samengesteld kan worden met zeer hoge draagkracht en weinig verbrijzeling
 
Eigenschappen
 • Door skeletvorming is goede wortelontwikkeling mogelijk
 • Gebruik van uitgebalanceerde meststoffen en additieven
 • Voorkomt wortelopdruk in bestrating
 • Toepassing onder zwaar belaste oppervlakte
 • Steenfractie, duurzaam granulaat
 • Samengesteld met gerijpte jonge rivierklei
 • Steenfractie bestaat uit graniet/basalt met zeer hoge sterkte
 • Alle ingrediënten zijn individueel gekeurd
 • Eindproduct is AP04 als niet vormgegeven bouwstof gekeurd en voldoet daarmee aan het besluit bodemkwaliteit
Samenstelling
 • Zuurgraad Ph 6.5—7.5 KCL
 • EC < 1,0 mS/cm
 • Organisch stof gehalte ca 2 - 4%
 • Gerijpte jonge rivierklei
 • Fractie 16/32 breuksteen
 • Eénpunts proctor dichtheid gereed mengsel ca. 1780 Kg/m3
 • Droge dichtheid bij 95% verdichting ca. 1753 Kg/m3
 • Droge dichtheid steenfractie ca. 2676 Kg/m3
 • Waterdoorlatendheid 90 mm/min, lage uitspoeling
 • Steenfractie met hoge verbrijzelingsfactor CBR waarde: >70%
 • Poriënvolume van ca 33,4% bij 100% verdichting
 • Civieltechnisch onderzoek van Sterlab aanwezig (KOAC-NPC)
Verwerking
De verwerking dient plaats te vinden volgens de verwerkingsvoorschriften bepaald door Zagron.
 
Tips
 • Bij contact met grondwater eerst drainagelaag aanbrengen van ca 10 centimeter met ontwateringsdrain.
 • Bodem niet omspitten, i.v.m. verstoren capillaire werking bodem.
 • Bij diep grondwater, gaten boren en vullen met granulaat.
 

Terramixx producten worden geleverd door