• 1 -
RECYCLING

ZAGRON is door stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) erkent als officiële verwerkingslocatie. Op onze locatie hebben we de mogelijkheid verschillende stromen in te zamelen en te verwerken tot grondstoffen.
  • Inname van schoon puin
  • Inname van groenafval
  • Inname van grond onder BRL9335-1 certificaat, ZAGRON is een erkend bodemintermediair. ZAGRON mag grond zonder keuringen innemen, samenstellen en keuren.
Recycling van afvalstromen bespaard op schaarse grondstoffen door deze stromen om te zetten tot waardevolle secundaire bouw- en brandstoffen.

Op onze locatie hebben we de beschikking over een vloeistof dichte vloer voor grond met onbekende kwaliteit en een geijkte 70 tons digitale weegbrug.

CONTAINER VERHUUR
Zagron verhuurt containers van 3 tot 40m³  deze kunt u telefonisch bestellen of via de webshop. De containers worden voornamelijk regionaal verhuurt Bommelerwaard Den Bosch, Vught, Rivierengebied, West Maas en Waal, Lingewaal, Heusden Altena.