WADIZAND 
 
Met een wadi wordt in Nederland een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met regenwater.

Bij een wadi worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. Het regenwater wat op deze verharde oppervlakken valt wordt via een regenwaterriolering of over maaiveld afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem, of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld.

Een wadi bestaat soms uit meerdere lagen. De toplaag van de wadi (mulden) heeft een zuiverende werking. Na infiltratie door de toplaag komt het water in een ondergrondse infiltratievoorziening zoals een grindkoffer. Vanuit deze grindkoffer infiltreert het water verder de bodem in.

Het terramixx toplaag Wadizand is een schraal zand, met een laag organisch stof gehalte en een eentoppige korrelverdeling waardoor infiltratie van water in de bodem gegarandeerd is.
 
Eigenschappen
  • M50 ca. 250 – 350 mu
  • O.S. gehalte tussen de 1,5 en 3 %
  • Onder BRL9335-4 geleverd
  • Voldoet aan AW2000, schoon.
 

Terramixx producten worden geleverd door