Onder de naam Terramixx produceert Zagron bodemverbeteraars voor de aanplant van bomen in het stedelijk gebied. Dit betreft bomenzand bomengrond en bomengranulaat. Voor meer informatie bezoek onze Terramixx website.