Losgestort M3c Zand

€ 190,00

M3c zand voor sport en spel. Vaak toegepast in paardrij bakken en manegebodems. Gebruikelijk is om later vezels of vlokken door te fraisen voor betere stabiliteit. Zagron levert geen velzels e.d. 

 

Prijs incl. transportkosten tot ca. 20km.