Bigbag Molmmest

€ 65,00

Molmmest is een mengsel van compost, turf en gecomposteerde stalmest. Molmmest zorgt voor veel voeding en bodemleven.