Bigbag Dolomiet 0-10

€ 140,00

Dolomiet ook wel Gralux, Nobré Cal, of gravier dòr genoemd is een gelige halfverharding van kalksteen, deze halfverhardng is kalkgebonden kleur is geel zoals vaak te zien op Franse pleinen.