| RECYCLING

Zagron is door stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) erkent als officiële verwerkingslocatie. Op onze locatie hebben we de mogelijkheid verschillende stromen in te zamelen en te verwerken tot grondstoffen.

  • Inname van schoon puin
  • Inname van groenafval
  • Inname van grond onder BRL9335-1 certificaat, ZAGRON is een erkend bodemintermediair. Zagron mag grond zonder keuringen innemen, samenstellen en keuren.

Recycling van afvalstromen bespaard op schaarse grondstoffen door deze stromen om te zetten tot waardevolle secundaire bouw- en brandstoffen.

Op onze locatie te Ammerzoden breken we schoon puin, asfalt en spoorballast afkomstig van sloop en infrawerken tot een nieuw product dat nuttig toegepast kan worden in de bouwketen. We zamelen de verschillende stromen in op ons depot, als het depot voldoende groot is komt er een mobiele installatie de materialen verkleinen op de juiste gradering met de correcte CE en KOMO certificaten. Hierna is het materiaal toe te passen als onderdeel van nieuwe producten, als funderingsmateriaal in de infra en bouw, of als infiltratiemateriaal.

Indien u voor uw project slooppuin af wilt voeren of juist menggranulaat kunt gebruiken helpen we u graag, ook transport en eventueel laden of verwerken en verdichten kunnen we verzorgen.